Strefa wewnętrzna
Strona główna Kalendarz Regulamin Powrót Drukuj stronę

Szczegóły organizacji

OSP LIPA

Siedziba organizacji:

Lipa


Adres do korespondencji:

26-242 Ruda Maleniecka
Lipa 125

--

osplipa125@wp.pl

507-060-409

--

--

0000038400

292416470

78898800010040040461700001

 
 

Biuro: Tak

Dni i godziny pracy: --

Data powstania: 23.08.2001

Status prawny organizacji: Stowarzyszenie

Zasięg działania organizacji: powiatowy

Przynależność do związków orgznizacji: Nie

Status organizacji pożytku publicznego: Nie

Liczba członków organizacji: 48

Liczba wolontariuszy: --

Działalność gospodarcza: Nie

Osoby zarządzające:

Imię i nazwisko Funkcja Telefon E-mail
Jakub Batóg prezes 507-060-409 osplipa125@wp.pl

Specyfika działalności:

Obszary działań organizacji:

 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych
 • Ratownictwo i ochrona ludności
 • Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Cele organizacji:

 • Kreowanie pozytywnych wzorców
 • Kreowanie liderów społeczności lokalnych
 • Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji regionalnej i narodowej
 • Promowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki
 • Działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego
 • Ratownictwo i ochrona ludności
 • Organizacja wydarzeń kulturalnych

Współpraca z gminą:

 • Organizacja wydarzeń kulturalnych
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na działalność organizacji
 • Ochrona dóbr kultury i tradycji

Obszary możliwej współpracy z innymi organizacjami:

 • Organizacja wydarzeń kulturalnych
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Promocja Gminy i organizacji
 • Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na działalność organizacji
 • Ochrona dóbr kultury i tradycji

Data aktualizacji danych: 2014-01-24

Wstecz