Strefa wewnętrzna
Strona główna Kalendarz Regulamin Powrót Drukuj stronę

Szczegóły organizacji

OSP RUDA MALENIECKA

Siedziba organizacji:

Ruda Maleniecka


Adres do korespondencji:

26-242 Ruda Maleniecka 93

--

--

663505602

--

--

0000038944

292411260

--

 
 

Biuro: Nie

Dni i godziny pracy: --

Data powstania: 27.08.2001

Status prawny organizacji: Stowarzyszenie

Zasięg działania organizacji: ogólnopolski

Przynależność do związków orgznizacji: Tak

Status organizacji pożytku publicznego: Nie

Liczba członków organizacji: 47

Liczba wolontariuszy: --

Działalność gospodarcza: Nie

Specyfika działalności:

Obszary działań organizacji:

 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych
 • Ratownictwo i ochrona ludności
 • Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Cele organizacji:

 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkających na wsi
 • Kreowanie pozytywnych wzorców
 • Kreowanie liderów społeczności lokalnych
 • Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji regionalnej i narodowej
 • Promowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki
 • Działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego
 • Wspieranie aktywności społecznej, świadomości obywatelskiej i demokracji
 • Ratownictwo i ochrona ludności
 • Promocja regionu

Współpraca z gminą:

 • Organizacja wydarzeń kulturalnych
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na działalność organizacji
 • Ochrona dóbr kultury i tradycji
 • Pomoc społeczna

Obszary możliwej współpracy z innymi organizacjami:

 • Organizacja wydarzeń kulturalnych
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na działalność organizacji
 • Ochrona dóbr kultury i tradycji
 • Pomoc społeczna

Data aktualizacji danych: 2014-01-24

Wstecz