Strefa wewnętrzna
Strona główna Kalendarz Regulamin Powrót Drukuj stronę

Szczegóły organizacji

OSP KOLISZOWY

Siedziba organizacji:

Koliszowy


Adres do korespondencji:

26-242 Ruda Maleniecka
Koliszowy 140

--

--

--

--

--

0000032676

--

--

 
 

Biuro: Nie

Dni i godziny pracy: --

Data powstania: 02.08.2001

Status prawny organizacji: Stowarzyszenie

Zasięg działania organizacji: gminny

Przynależność do związków orgznizacji: Tak

Status organizacji pożytku publicznego: Nie

Liczba członków organizacji: 18

Liczba wolontariuszy: --

Działalność gospodarcza: Nie

Osoby zarządzające:

Imię i nazwisko Funkcja Telefon E-mail
Ryszard Bednarczyk Prezes -- --

Specyfika działalności:

Obszary działań organizacji:

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Działalność charytatywna
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 • Ratownictwo i ochrona ludności

Cele organizacji:

 • Promowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki
 • Działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego
 • Propagowanie działalności charytatywnej i pomocy sąsiedzkiej

Współpraca z gminą:

 • Organizacja wydarzeń kulturalnych
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Działalność charytatywna
 • Pomoc społeczna

Obszary możliwej współpracy z innymi organizacjami:

 • Pomoc społeczna

Data aktualizacji danych: 2016-12-29

Wstecz