Strefa wewnętrzna
Strona główna Kalendarz Regulamin Powrót Drukuj stronę

Szczegóły organizacji

STOWARZYSZENIE "W DOLINIE CZARNEJ"

Siedziba organizacji:

Ruda Maleniecka


Adres do korespondencji:

26-242 Ruda Maleniecka 99A

--

--

--

--

--

0000297603

--

--

 
 

Biuro: Tak

Dni i godziny pracy: --

Data powstania: 23.01.2008

Status prawny organizacji: Stowarzyszenie

Zasięg działania organizacji: międzynarodowy

Przynależność do związków orgznizacji: Nie

Status organizacji pożytku publicznego: Nie

Liczba członków organizacji: 23

Liczba wolontariuszy: --

Działalność gospodarcza: Nie

Osoby zarządzające:

Imię i nazwisko Funkcja Telefon E-mail
Jadwiga Makówka prezes 691 944 011 jadzia.makowka@gmail.com

Specyfika działalności:

Obszary działań organizacji:

 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Cele organizacji:

 • Rozwój obszarów wiejskich
 • Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji regionalnej i narodowej
 • Działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego

Współpraca z gminą:

 • Promocja Gminy i organizacji
 • Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na działalność organizacji

Obszary możliwej współpracy z innymi organizacjami:

 • Organizacja wydarzeń kulturalnych
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Promocja zdrowia
 • Promocja Gminy i organizacji

Data aktualizacji danych: 2016-12-29

Wstecz